Help
Sluit helpscherm

Hulp bij inlogvenster

Op dit venster kunt u inloggen met behulp van uw gebruikerscode en wachtwoord.

Aanmeldvenster Gemeente Dalfsen:


Aanslagnummer:
Aanslagbedrag:Opmerking: Vanaf 2012 kunt u als burger alleen nog inloggen via DigiD en niet meer met BSN/geboortedatum.

BSN: Dit is het Burger Service Nummer. Dit nummer kunt u vinden op uw rijbewijs of op uw paspoort.

Aanslagnummer: dit nummer staat linksboven op het aanslagbiljet. Dit nummer bestaat uit 15 cijfers. Vul alle 15 cijfers aaneengesloten in. Bijvoorbeeld: 200900012345000.

Aanslagbedrag: hier vult u het totaalbedrag van de aanslag in, inclusief de cijfers na de komma. Dit bedrag staat rechts onderaan het aanslagbiljet. Bijvoorbeeld: 435,00.

LET OP!
Voor het bekijken van sommige documenten (adobe acrobat, te herkennen aan het -symbooltje) is het nodig de gratis adobe® reader® te installeren. Hiervoor kunt u op onderstaande link klikken: